Xã hội hiện đại kéo theo hàng loạt sự thay đổi về cách sống, cách suy nghĩ và cách phản ứng của con người với nhau. Cuộc sống càng đầy đủ, tiện nghi, lại càng dễ khiến chúng ta suy sụp. Cuộc sống tinh thần ‘tạm bợ’ liệu sẽ diễn ra đến khi nào đây? Những bức ảnh này liệu có khiến bạn thực sự thay đổi không hay rồi cũng trở lại guồng quay, mãi chẳng dám thoát ra.

Xem, ngẫm và hành động…

Và liệu, bạn chọn sống cho người khác nhìn hay đi nhìn người khác sống? Dù chọn là ai, thì bạn đều đúng cả

Minh họa: Họa sĩ Marco Melgrati

TỔNG HỢP

Loading...