Mời các bạn xem 1 số hình ảnh tiêu biểu trong Bộ ảnh kỷ yếu dễ thương của lớp ĐHQT9C (khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh). Tháng 11/2016 này, trường ĐH Công nghiệp TPHCM làm lễ tốt nghiệp.

qt2 qt3 qt4 qt5 qt6 qt7 qt8 qt9

Photo: Nguyễn Văn Nhớ (facebook)

Loading...