Sẽ có những chỗ ai cũng tranh nhau nhưng cũng có những chỗ không ai muốn ngồi.

Bạn có tin rằng vị trí chỗ ngồi tại giảng đường ảnh hưởng rất lớn từ tính cách của bản thân không? Nó không đơn thuần chỉ là một nơi ngồi học nữa mà nơi thể hiện rất rõ con người bạn.

Đây đích thị là chỗ ngồi của con nhà người ta. Trong khi tất cả sinh viên đều cúi đầu khi nghe được câu hỏi này thì những đứa này lại nắm rõ kiến thức trong lòng bàn tay.

Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 1.

Con sen quốc dân …

Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 2.

Bao nhiêu người sẽ nhột ?

Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 3.

Vì họ ngồi gần cửa ra vào ..

Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 4.

Team online FB

Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 5.

Nhân vật duy nhất được quyền đứng lên bàn

Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 6.

Khu vực dành cho những người ngại giao tiếp

Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 7.

Đóng đô …

Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 8.

Điểm danh
Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 9.Chép bài

Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 10.

Đi trễ

Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 11.

Mọt
Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 12.Team bàn đầu
Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 13.Face to face
Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 14.Ưu tiên
Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 15.Câu hỏi khó là ?
Chùm ảnh phân tích vị trí ngồi học ở giảng đường khiến dân mạng gật gù vì chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 16.

Nguồn: facebook

Loading...