Hiện tại nhà trường đang bảo trì/ nâng cấp server để phục vụ tốt hơn cho năm học mới 2018-2019. Nên sẽ có phát sinh một số bất cập.
Các bạn có thể xem lịch học theo lớp ở link: http://pdt.iuh.edu.vn/xem-lich-hoc-theo-lop/
Tùy chọn, Mã lớp học, tên lớp, …
Hay có thể vào trực tiếp website khoa/ viện của mình để xem. Hoặc liên hệ giáo vụ khoa, phòng đào tạo để được trợ giúp.

Danh sách lịch học HK1/2018-2019 theo khoa/viện (cập nhật 03.8.2018)
1. Khoa CNTT: Các bạn sinh viên theo dõi lịch học và dạy theo file đính kèm , và tra theo mã lớp học phần (file mã lớp học phần) trong thời gian này. Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất từ web khoa.

Loading...

2. Khoa Cơ khí: Liên hệ giáo vụ khoa. Web: FME.IUH.EDU.VN
3. Khoa Điện: http://www.feet.iuh.edu.vn/vie
4. Khoa Điện tử: http://fet.iuh.edu.vn/
5. Khoa Động lực: http://fae.iuh.edu.vn/
6. Khoa Nhiệt Lạnh: http://fhre.iuh.edu.vn/
7. Khoa May Thời trang: http://fgd.iuh.edu.vn/vi/
8. Khoa Hóa: http://fce.iuh.edu.vn/vi/
9. Khoa Kế toán: http://faa.iuh.edu.vn/
10. Khoa Ngoại ngữ: Giảng viên và sinh viên xem thời khóa biểu các lớp học học kỳ 1 (2018 – 2019) tải file tại đây
11. Khoa Quản trị kinh doanh: http://fba.iuh.edu.vn/
12. Khoa Tài chính Ngân hàng: http://ffb.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@DANH-SACH-CAC-LOP-HOC-PHAN-DUOC-CHAP-NHAN-MO-LOP-HK1-NAM-2018-2019
13. Khoa Thương mại – Du lịch: http://fct.iuh.edu.vn/
14. Khoa Xây dựng: http://ce.iuh.edu.vn/
15. Khoa Luật: http://iel.iuh.edu.vn/vi/
16. Viện Môi trường: https://iesem.edu.vn
17. Viện Sinh học -Thực phẩm: http://ibf.iuh.edu.vn/vi/

* Lưu ý: thông báo này không dành cho tân sinh viên.

Loading...