Tự tìm tòi nghiên cứu, sinh viên Trương Công Hoàng (Đại học Công nghiệp TP.HCM) đã chế tạo thành công máy bóc vỏ trứng tự động.

Trứng được cho vào máng đập để làm dập vỏ. Trục xoắn tạo lực ép để trục lột bóc vỏ trứng.

Video: VNE

Loading...