IUH tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về An ninh lương thực và phát triển bền vững 2017 – ISFS2017

Sáng 23/11/2017, tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế “An ninh lương thực và Phát triển bền vững 2017 – ISFS2017” với sự tham gia của 150 đại biểu. Hội nghị do Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, IUH … Read more