Câu chuyện “Cái bị” và bài học “Lỗi mình ta nhét túi sau, lỗi người túi trước – lầm đâu được mà!”

Hãy cứ đứng sau lưng người khác suốt đời nếu bạn chỉ là kẻ nói xấu. Khi bạn đang mải mê làm cái bóng thì họ đã rất nhanh chóng tìm thấy được cái đích của mình. Hôm nay, lại nhắc đến một câu chuyện ngụ ngôn khác của La Fontain – câu chuyện “Cái … Read more