Sinh viên cần biết về các chứng chỉ tiếng Anh thông dụng hiện nay

Tiếng Anh ngày nay là một môn học vô cùng quan trọng, bởi nó là thứ tiếng được sử dụng ở 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như một ngoại ngữ hoặc ngôn ngữ thứ hai. Khi học tiếng Anh, sinh viên thường nghe nhắc đến các chứng chỉ công nhận … Read more

Chứng chỉ tin học A, B, C được cấp sau ngày 10/08/2016 sẽ không còn giá trị

Bắt đầu từ ngày 10/8/2016, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực. Nội dung thông tư quy định dừng việc đào tạo, thi và cấp chứng … Read more