Phương án tuyển sinh Đại học Công nghiệp TP.HCM 2018

Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (mã trường HUI) công bố phương thức tuyển sinh năm 2018, theo đó trường tuyển 6,580 chỉ tiêu đại học, trong đó 1,040 chỉ tiêu chất lượng cao. Xem chi tiết chỉ tiêu từng ngành phía dưới. Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tạo … Read more