Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ IX (2017 – 2019)

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh lần IX nhiệm kì 2017 – 2019 đã diễn ra vào sáng Chủ Nhật ngày 14/05/2017. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đoàn Thanh niên và phong trào … Read more