Các môn đại cương bị xem nhẹ vì đâu?

Có một thực tế đáng ngại là tại một số trường cao đẳng, đại học hiện nay, các môn học đại cương đang rơi vào tình trạng bị cả thầy lẫn trò xem nhẹ. Thầy trò đều “né” môn đại cương?! Không khó để lắng nghe những lời thở than của sinh viên năm nhất, … Read more