Chỉ tiêu tuyển sinh tất cả các ngành năm 2018 của trường Đai học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Chỉ tiêu tuyển sinh tất cả các ngành năm 2018 của trường Đai học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh – Thông tin tuyển sinh đại học năm 2018 của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 tại cơ sở TP.HCM của trường tương đương năm 2017 là 6.970 chỉ … Read more