Học phí chương trình CHẤT LƯỢNG CAO tại các trường Đại học công lập 2020

Học phí chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến, liên kết năm 2020-2021 của các trường ĐH công lập dao động từ 40 – 70 triệu đồng/năm. Học phí chương trình đào tạo đại học chính quy của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) là 11,7 triệu đồng/năm. Tuy … Read more