IUH thông báo chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tháng 01 năm 2019 tại trường Đại học Nghị Lan, Đài Loan

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại trường Đại học Nghị Lan (Đài Loan). Thời gian tham gia chính thức từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 01 năm 2019 tại trường Đại học Nghị Lan (Đài Loan). Số lượng … Read more

IUH ký kết hợp tác với Trường Đại học Đông Hoa và Đại học Nghị Lan ở Đài Loan

Từ ngày 11 đến ngày 14/11/2018, đoàn cán bộ nhà trường do Thầy Hiệu trưởng, TS Nguyễn Thiên Tuế dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Đài Loan với Trường Đại học Đông Hoa (National Dong-Hwa University – NDHU) và Trường Đại học Nghị Lan (National Ilan University – NIU) với mục … Read more