IUH ký kết Bản ghi nhớ với Đại học Szent Istvan, Hungary

Sáng ngày 12/10/2017, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, IUH và Khoa Khoa học Nông nghiệp và Môi trường, Đại học Szent Istvan, Hungary. Tới dự Lễ ký kết, về … Read more