Sổ tay Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục là một trong những công tác trọng tâm của các cơ sở giáo dục đại học. Hoạt động đảm bảo chất lượng không những giúp cho mỗi đơn vị trong Trường liên tục hoàn thiện về mặt chất lượng mà còn giúp khẳng định uy tín của … Read more