Đăng ký khối lượng học tập (đăng ký học phần) và điều kiện Tiếng Anh TOEIC

Đăng ký khối lượng học tập (đăng ký học phần) và điều kiện Tiếng Anh TOEIC Đây là điều 9 trong Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ (Ban hành theo quyết định số 2336/QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh). … Read more

Đăng ký lớp học Cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2017-2018

– Đối tượng tham gia lớp học: Sinh viên, thanh niên ưu tú chưa là Đoàn viên có nguyện vọng tham gia vào tổ chức Đoàn tự nguyện đăng ký tham gia học tập và rèn luyện. Đoàn cũng là 1 phần trong tổng điểm rèn luyện của các bạn. Đăng ký cho Đoàn khoa … Read more

Đăng kí tham gia chương trình “Chinh phục nghề nghiệp mơ ước của bạn”

Nhằm giúp các bạn sinh viên định vị được năng lực hiện tại của mình để từ đó biết mình phù hợp với công việc nào? Mục đích: Khách mời sẽ thảo luận và đưa ra các ý kiến nhằm giúp học viên hiểu được:  Tầm quan trọng của năng lực và xác định … Read more

Thông báo Đăng ký Học phần và Đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo Đăng ký Học phần và Đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2016-2017 Căn cứ quyết định số 791/QĐ-ĐHCN ngày 09/03/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM về việc ban hành Tiến độ đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo thời gian đăng ký học phần và đóng … Read more