Hướng dẫn Đăng ký học phần IUH 2018

Chào các bạn, sau một khoảng thời gian nâng cấp, nhằm phục vụ nhu cầu và hỗ trợ học tập của sinh viên tốt hơn nhiều hơn, chúng ta đã có 1 phiên bản mới. Từ website trường ( www.IUH.edu.vn ), vào mục “Sinh viên”. Danh mục lựa chọn có khác 1 chút, thêm cái … Read more