95-96 sắp tốt nghiệp, nhà tuyển dụng lại đau đầu

Thông minh nhưng kén chọn, vừa bất cần đời vừa lý tưởng, khác biệt đến mức nổi loạn, thế hệ 9x đang vừa là đối tượng thèm muốn vừa là bài toán tuyển dụng đau đầu của nhiều doanh nghiệp. Thế hệ tài năng, có hoài bão, và yêu cầu cao Thế hệ 9X lớn … Read more