Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các IUHers tuyển sinh từ năm 2017 trở về sau

Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM thông báo kết luận của Hiệu trưởng về Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017 trở về sau: Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 07 tháng 6 năm 2017 giữa Ban giám hiệu, Trưởng phó các đơn vị, Trưởng bộ môn bàn về … Read more

IUH thông báo điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học 2017

Nhà trường thông báo điều chỉnh đầu ra tin học của sinh viên bậc đại học và bậc cao đẳng các khóa tuyển sinh 2016 trở về trước: Có chứng chỉ A tin học hoặc Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Theo dõi lịch học và thi Tin học IUH: http://cit.iuh.edu.vn/

IUH điều chỉnh chuẩn đầu ra Tin học 2017

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/06/2016 giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Căn cứ vào chuẩn đầu ra tin học các … Read more