Quy định về việc kiểm tra đầu vào, học và chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên IUH

Quy định về việc kiểm tra đầu vào, học và chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh Văn bản này quy định về việc học tiếng Anh; tổ chức thi, đánh giá và phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh … Read more