ĐH Công nghiệp TP.HCM – Một trong những trường Đại học luôn đi đầu và đổi mới

“Một quốc gia muốn giàu, một quốc gia muốn mạnh thì nhất thiết phải có nền giáo dục tốt. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào yếu kém, TW Đảng và cả xã hội đã xác định chúng ta phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, trong … Read more