Thông báo Kiểm tra, Cập nhật Điểm rèn luyện 2018

Hiện tại Đoàn thanh niên IUH đã thực hiện cập nhật điểm rèn luyện của các hoạt động trong năm học 2017 – 2018 (tính đến ngày 02/04/2018). Các bạn chú ý vào kiểm tra điểm và tự đánh giá điểm rèn luyện của mình tại địa chỉ website http://doantn.iuh.edu.vn/login.html từ nay đến ngày 15/04/2018 (sau … Read more