Làm sao trả lại smartphone cho chính chủ ?

“Nhặt được của rơi trả người đã mất”, cái lý đơn giản này hóa ra không dễ thực hiện với một chiếc smartphone vì với cơ chế bảo mật, người ta không dễ biết ai là “chính chủ” để trả lại. Theo trang Popular Science, nhìn chung mọi người đều chọn cách khóa điện thoại … Read more