Giới thiệu ngành công nghệ kĩ thuật điện tử, viễn thông IUH

Nhu cầu trao đổi thông tin (viễn thông) mọi lúc, mọi nơi với sự dạng hình thức (hội thoại, video phone, truyền nhận tin tức,..) đã và đang trở nhu cầu không thể thiếu trong thế giới hiện đại. Chương trình đào tạo ngành Kĩ thuật điện tử – truyền thông cung cấp cho người … Read more

Giới thiệu Câu lạc bộ Kết Nối Trẻ IUH

Câu lạc bộ Kết Nối Trẻ là một CLB trực thuộc Đoàn Khoa Công nghệ Điện tử trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh. Được thành lập vào ngày 30/05/2013, cho đến nay câu lạc bộ đã hoạt động hơn 3 năm.  Với mục đích thành lập là để đáp ứng nhu cầu giao lưu … Read more