Nỗi sợ hãi của tuổi trẻ, định kiến và tìm kiếm bản thân: đánh tan con quái vật bên trong bạn

“Mike, nếu cậu không đáng sợ thì thực sự cậu là ai?” Lời thách thức của bà hiệu trưởng mình rồng Hardscribble làm Mike hoảng hốt. Câu nói này có thể kết thúc cả tương lai của cậu. Cậu quái vật sinh viên năm nhất, luôn tràn trề màu xanh tuổi trẻ như chính màu … Read more