Tâm thư gửi chú Đoàn Nguyên Đức – người thầy của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam

Tâm thư gửi chú Đoàn Nguyên Đức – người thầy của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. GIÁ MÀ CHUYẾN XE BUÝT KIA CÓ CHÚ ĐỨNG VẪY TAY … Thưa chú, cháu là Đoàn Nguyên Khang, công việc chính là dẫn chương trình. Ai cũng bảo cháu là cháu ruột của chú, có lẽ … Read more