Đoàn trường IUH tổ chức lớp cảm tình Đoàn cho sinh viên

Hướng đến kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018); góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong Nhà trường cũng như giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên, ngày 18/03/2018 tới đây, Đoàn trường Đại … Read more