Để có thói quen đọc sách & được truyền cảm hứng đọc

“Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you” (Việc đọc rất quan trọng, Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn) – Tổng thống Hoa Kỳ Obama từng chia sẻ như thế. Link đăng ký tham dự (bắt buộc): http://goo.gl/BDdYz5 Bạn … Read more