Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới

3 cơ quan cùng hợp sức tổ chức hội thảo nhằm lắng nghe những định hướng cải cách kế toán, yêu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực Kế toán, Kiểm toán và tìm ra phương pháp đào tạo phù hợp. Tìm hiểu nhu cầu thị trường, định hướng đào tạo Sáng 30/6/2017, … Read more

ĐH Công nghiệp TP.HCM – Một trong những trường Đại học luôn đi đầu và đổi mới

“Một quốc gia muốn giàu, một quốc gia muốn mạnh thì nhất thiết phải có nền giáo dục tốt. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào yếu kém, TW Đảng và cả xã hội đã xác định chúng ta phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, trong … Read more