Đội Tiên Phong IUH – tiên phong trên mọi nẻo đường 2017

Đội Tiên Phong là một tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên do Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện với khẩu hiệu “Đội Tiên Phong, Tiên Phong trên mọi nẻo đường”. Được thành lập vào năm 2006, trong … Read more

Đội Tiên Phong trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Đội Tiên Phong là một tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên do BTV Đoàn trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện với khẩu hiệu “Đội Tiên Phong, Tiên Phong trên mọi nẻo đường”. Đội gồm các đoàn viên tiêu biểu đến từ … Read more