Đội Văn nghệ IUH thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

Thực hiện Thông báo 4190/TB-CT ngày 14/04/2017 về việc tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2017. Đội Văn nghệ trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (bao gồm 10 đồng chí) tham gia cùng đại biểu các địa phương (Đoàn … Read more

Giới thiệu Đội văn nghệ trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh

Đội văn nghệ trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 9 năm 2005 bởi Đoàn trường ĐH Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ của nhà trường trong các chương trình khai giảng năm học mới và … Read more