Giới thiệu Đội văn nghệ IUH 2018

Giới thiệu Đội văn nghệ Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 2018 Đội văn nghệ xung kích trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 9 năm 2005 bởi Đoàn trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích hoạt động trong lĩnh vực … Read more