Thông báo Đăng ký học phần và Đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo Đăng ký học phần và Đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 Căn cứ QĐ số 648/QĐ-ĐHCN ngày 12/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo thời gian đăng ký học … Read more

IUH thông báo đóng học phí môn tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 của tân sinh viên IUH 2017

Thông báo đóng học phí môn tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 của sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy nhập học năm 2017 Căn cứ kết quả thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC đầu vào của sinh viên năm 2017. Nhà trường thông báo thời gian đóng … Read more

IUH thông báo Đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ II năm học 2017-2018 Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-ĐHCN ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo … Read more