15 triết lý của Đức Đại Lai Lạt Ma giúp bạn có thể tìm thấy một “ánh sáng mới”

“Chỉ có một điều quan trọng duy nhất bạn cần ghi nhớ và để nó dẫn lối bạn: Dù người ta có gọi bạn là gì, bạn vẫn là chính mình. Hãy coi đó là sự thật duy nhất.” Đức Đạt Lai Lạt Ma có một cách tiếp cận cuộc sống rất thiết thực. Ông … Read more