Học đại học Anh chiêu giúp sinh viên đi đúng ngành

Không chỉ sinh viên Việt Nam, nhiều sinh viên ở Anh cũng đang phải làm trái ngành. Các trường ĐH ở nước này đang vào cuộc giúp họ. Một nghiên cứu của tổ chức Universities UK (UUK) cho thấy khoảng 1/3 sinh viên tốt nghiệp ở Anh đang phải làm việc trái với ngành nghề … Read more