IUH thông báo kế hoạch mở lớp Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 đợt 3 học kỳ 3 (hè) năm học 2017-2018

IUH thông báo kế hoạch mở lớp Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 đợt 3 học kỳ 3 (hè) năm học 2017-2018 Đối tượng đăng ký: sinh viên hệ Đại học khóa 13 và hệ Cao đẳng khóa 18 đã thi xếp lớp: Đăng ký học Tiếng Anh 1 với điểm thi xếp lớp … Read more

IUH thông báo Kế hoạch Hội thao toàn trường lần thứ 22 – Năm 2018

Nhằm chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (Chào tháng thanh niên), kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch … Read more

Kế hoạch thi Anh văn xếp lớp 1-2 đợt 1 học kì 2 năm học 2017-2018

Kế hoạch thi Anh văn xếp lớp 1-2 đợt 1 học kì 2 năm học 2017-2018 Đối tượng đăng ký dự thi Anh văn xếp lớp là sinh viên nhập học năm học 2017-2018 chưa thi xếp lớp TOEIC học kì 1 (dành cho sinh viên không phải chuyên ngành tiếng Anh). Thời gian đăng … Read more

Kế hoạch Lễ phát bằng tốt nghiệp IUH năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2017 cho đợt xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2016; tháng 6 và tháng 8 năm 2017 từ ngày 10/11/2017 đến ngày 18/11/2017. Địa điểm tại Hội trường E.4 (hội trường phân hiệu, cơ sở). Các … Read more

IUH thông báo Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2017

IUH thông báo Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 Căn cứ kế hoạch đào tạo của năm học 2017-2018, nhà trường thông báo kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường: DH7, … Read more

IUH thông báo Kế hoạch thi học kỳ năm học 2017–2018

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-ĐHCN ngày 15/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch thi học kỳ năm học 2017-2018 như sau: I. Phân bố thời gian thi 1. Thời gian thi học kỳ I: … Read more

Kế hoạch Hội diễn văn nghệ IUH năm học 2017-2018

Kế hoạch Hội diễn văn nghệ IUH – Đại học Công nghiệp TP.HCM năm học 2017-2018 Nhằm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, kỷ niệm 61 năm ngày thành lập trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (11/11/1956 – 11/11/2017). Đáp ứng nhu cầu … Read more

IUH thông báo kế hoạch thi học kì năm học 2016-2017

Căn cứ quyết định số 791/QĐ-ĐHCN ngày 09/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM về việc ban hành tiên độ đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch thi học kì năm học 2016-2017 như sau: I. PHÂN BỐ THỜI GIAN THI 1. Thời gian thi học kỳ 1: … Read more

Kế hoạch Hội thao IUH lần thứ 21 – Năm 2017

Kế hoạch Hội thao toàn trường lần thứ 21 – Năm 2017: Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 127 … Read more