Sinh viên Công Nghiệp
Browsing Tag

tình nguyện

Nỗi niềm từ ghế giảng đường

Tôi là sinh viên (SV) năm thứ 3. Tôi luôn tự đặt câu hỏi sau mỗi lần trường tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền..., trong tôi đọng lại được gì? Tại sao mỗi năm học, Đoàn trường không tổ chức hướng nghiệp cho sinh viên; dạy cách viết…
Read More...