Sinh viên IUH có thể xem video, cộng điểm rèn luyện và làm từ thiện miễn phí

Với mục đích tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018 của sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh và vận động nguồn kinh phí thực hiện các công trình, phần việc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Ban Chỉ … Read more