Xét cấp học bổng cho học sinh sinh viên IUH vượt khó, hiếu học năm học 2016-2017

Xét cấp học bổng cho học sinh sinh viên IUH vượt khó, hiếu học năm học 2016-2017 Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học; Trường Đại học Công nghiêp TP Hồ Chí Minh thông báo hướng dẫn việc xét cấp học bổng cho học … Read more