Xót xa những sinh viên lạc trôi vô định

Họ bảo rằng muốn “học tàng tàng” đủ qua môn, muốn “sống ổn định”, ngại va chạm, không thích thách thức… Đọc bài viết “Giảng đường đại học khiến nhiều người trẻ xô dạt bất định” của tác giả HienBee và bài viết “Người Việt trẻ tự đốt đuốc mà đi” của tiến sĩ Vật … Read more