Trung thu xưa và nay có gì khác biệt?

Cùng với sự “chuyển mình” của cuộc sống, Trung thu xưa và nay đều có những đổi thay mà nhiều khi mọi người còn thấy ngỡ ngàng. Trung thu xưa và nay có nhiều điểm khác nhau. Ngày xưa, hầu hết các bạn nhỏ đều đeo một chiếc mặt nạ, cầm chiếc đèn ông sao … Read more