Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trong hai ngày 26 & 27/5/2017, tại Cơ sở chính, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Công đoàn Trường) đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội … Read more