Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh ‘bắt tay’ nhà sáng chế nông dân

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho mượn kinh phí, hỗ trợ nhân lực, kiến thức kỹ thuật, trang thiết bị và bản quyền vẫn là của nhà sáng chế. Từ Nghệ An, Bình Thuận, Bến Tre, Tây Ninh, Phú Yên và Lâm Đồng, 9 nhà khoa học chân đất … Read more