Bình chọn giải “Đội thi SV – Sinh viên nhận diện hàng Việt Nam được yêu thích nhất”

Hoạt động bình chọn giải “Đội thi SV – Sinh viên nhận diện hàng Việt Nam được yêu thích nhất” thuộc chương trình “SV – Sinh viên nhận diện hàng Việt Nam”, diễn ra vào lúc 19h00′ ngày 29/10/2016 tại nhà hát Hòa Bình – TP. Hồ Chí Minh.  05 đội chơi đến từ 05 … Read more