3 yếu tố làm nên giá trị của một trường đại học tầm quốc tế

Bên cạnh chất lượng đào tạo thì “quyền lợi”, “dịch vụ cho sinh viên”, cũng như các “cơ hội phát triển sau tốt nghiệp” là những yếu tố làm nên giá trị của một trường đại học. Những năm gần đây, toàn cảnh bậc giáo dục sau trung học phổ thông tại Việt Nam có … Read more