Sinh viên Công Nghiệp

IUH điều chỉnh chuẩn đầu ra Tin học 2017

1,186

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/06/2016 giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ vào chuẩn đầu ra tin học các khóa tuyển sinh từ 2016 trở về trước,
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học từ khóa tuyển sinh 2016 trở về trước như sau:

daurath

Tham khảo thông tư 17: http://iuhers.com/news/chung-chi-tin-hoc-a-b-c-duoc-cap-sau-ngay-10082016-se-khong-con-gia-tri.html

cntt1 cntt2

Mọi chi tiết, thắc mắc xin liên hệ: Trung tâm tin học – Phòng A.1.1 – Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Website Trung tâm tin học: http://cit.iuh.edu.vn/

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.