Sinh viên Công Nghiệp

Trung tâm Ngoại ngữ IUH thông báo tiếp nhận và nhập điểm chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp

1,521

Trung tâm Ngoại ngữ trường đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo tiếp nhận và nhập điểm chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp

Để việc nhập điểm chứng chỉ ngoại ngữ được thực hiện kịp thời cho việc xét tốt nghiệp (TN) trong tháng 7/2022, sinh viên cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Các chứng chỉ TOEIC (thi ngoài Trường) và TOEFL ITP phải được nộp về Trung tâm Ngoại ngữ (tầng trệt nhà B) trước ngày 27/6/2022 để Trung tâm kịp thời thực hiện các công tác xác minh/hậu kiểm. Nếu các chứng chỉ này được nộp sau ngày 27/6/2022 thì điểm chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được nhập cho các đợt xét TN tiếp theo (sớm nhất là đợt xét TN tháng 9)

2. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP), thông thường thời gian công văn phúc đáp về sau 3 – 4 tuần tính từ ngày công văn xác minh được gửi đi. Đối với trường hợp này, điểm chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được nhập cho các đợt xét TN tiếp theo (sớm nhất là đợt xét TN tháng 9 năm 2022).

3. Các chứng chỉ quốc tế có thể tra cứu trực tuyến, chứng chỉ TOEIC (thi tại trường), VSTEP (thi tại trường) được nộp trước ngày 01/7/2022, Trung tâm sẽ nhập điểm để xét tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 7. Sau ngày này điểm chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được nhập cho các đợt xét TN tiếp theo (sớm nhất là đợt xét TN tháng 9).

4. Kể từ ngày 24/06/2022, trước khi đến nhận Giấy xác nhận đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại Trung tâm Ngoại ngữ (tầng trệt nhà B), sinh viên cần điền đầy đủ thông tin cần thiết tại link Google Form (được rút gọn) dưới đây: https://tinyurl.com/36eentfa .
Nếu có sai sót, thắc mắc xin liên hệ cô giáo vụ Trịnh Nguyễn Bích Thùy (0933044338 – [email protected]). Sau khi hoàn thành, sinh viên đến VP khoa Ngoại ngữ (tầng trệt nhà B) nhận giấy xác nhận.

Nguồn: ffl.iuh.edu.vn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.