Sinh viên Công Nghiệp

Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các IUHers tuyển sinh từ năm 2017 trở về sau

4,582

Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM thông báo kết luận của Hiệu trưởng về Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017 trở về sau:
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 07 tháng 6 năm 2017 giữa Ban giám hiệu, Trưởng phó các đơn vị, Trưởng bộ môn bàn về chương trình đào tạo môn tiếng Anh ở bậc Đại học và bậc Cao đẳng, Hiệu trưởng kết luận như sau:
– Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017 trở về sau là: chứng chỉ TOEIC 450 điểm hoặc tương đương đối với bậc Đại học. Chứng chỉ TOEIC 350 điểm hoặc tương đương đối với bậc Cao đẳng.
[Lưu ý: Khóa tuyển sinh từ năm 2014 đến trước 2017: ĐH chính quy (TOEIC 400 điểm), CĐ chính quy (TOEIC 350 điểm].
– Chương trình đào tạo Tiếng Anh gồm 2 học phần: Tiếng Anh 1 (3TC), Tiếng Anh 2 (3TC);
– Nhà trường tổ chức thi sát hạch tiếng Anh đầu năm cho sinh viên nhập học theo chuẩn TOEIC để phân loại:
+ Sinh viên đạt dưới 250 điểm phải học lớp Tiếng Anh 1;
+ Sinh viên đạt từ 250 điểm đến dưới 350 điểm phải học lớp Tiếng Anh 2 (được miễn học môn Tiếng Anh 1).
+ Sinh viên đạt từ 350 điểm trở lên được miễn học cả 2 môn: Tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2.
– Sinh viên năm thứ nhất đạt 250 điểm TOEIC trở lên theo quy chuẩn đánh giá nội bộ hoặc quy chuẩn của Hoa kỳ mới được đăng ký các học phần năm thứ 2. [ điểm mới so với các khóa trước].
– Sinh viên năm thứ hai đạt 300 điểm TOEIC trở lên theo quy chuẩn đánh giá nội bộ hoặc quy chuẩn Hoa kỳ mới được đăng ký các học phần năm thứ 3. [điểm mới so với các khóa trước].
– Điểm môn Tiếng Anh 1 và điểm môn Tiếng Anh 2 không tính vào điểm Trung bình chung toàn khóa. [điểm mới so với các khóa trước].
– Sĩ số sinh viên trong một lớp Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 không lớn hơn 40 sinh viên.
– Chương trình đào tạo lớp Chất lượng cao giữ nguyên 14 tín chỉ với nội dung trước đây.
– Chương trình đào tạo Tiếng Anh cho các ngành đăng ký kiểm định ABET: trước năm 2017 giữ nguyên; từ năm 2017 giống chương trình Đại học chính quy đại trà.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.