Bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2017:

Gợi ý bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

Bài giải Vật lý THPT quốc gia mã đề 223

Loading...

Bài giải Vật lý THPT quốc gia mã đề 211

Bài giải Vật lý THPT quốc gia mã đề 207

Bài giải Vật lý THPT quốc gia mã đề 202

Bài giải Vật lý THPT quốc gia mã đề 206

Mã đề 201

1. D 2. B 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. B
9. A 10. B 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C 16. B
17. C 18. C 19. B 20. C 21. B 22. B 23. A 24. A
25. C 26. B 27. B 28. B 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. C 35. A 36. B 37. B 38. C 39. A 40. C

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 201

De thi, bai giai mon Vat ly THPT quoc gia 2017 hinh anh 1
De thi, bai giai mon Vat ly THPT quoc gia 2017 hinh anh 2
De thi, bai giai mon Vat ly THPT quoc gia 2017 hinh anh 3
De thi, bai giai mon Vat ly THPT quoc gia 2017 hinh anh 4

 

Theo Zing

Loading...